புகைப்படச் செய்தி : சென்ற வெள்ளிக்கிழமை இந்தோனேசியாவைத் தாக்கிய சுனாமி பேரழிவுகளின் சில காட்சிகள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *