147

ஷரீஆப்பிரிவு பட்டதாரிகள்

More info

80

அல்ஹாபிழ் பட்டம் பெற்றவர்கள்

More info

42

பதிவேட்டிலிருந்து

More info

18

வெளிநாட்டு பல்கலைகழக மாணவர்கள்
More info


- ஹிஜ்ரி வருடக் கணிப்பீடு: எப்போது? எதற்காக?

ஹிஜ்ரி வருடக் கணிப்பீடு: எப்போது? எதற்காக? Al-Usthaz W. Dheenul Hasan (Bahji) இரண்டாம் கலீபா உமர் (றழி) அவர்களது ஆட்சிக் காலத்திலேயே முஸ்லிம்களுக்கென தனியான ஒருவருடக் கணிப்ப

ibnuabbas.org/iaac/p/150

- அல்குர்ஆனிய மென்பொருட்கள் - ஓர் அறிமுகம் Quranic softwares

Quranic softwares அல்குர்ஆனிய மென்பொருட்கள் - ஓர் அறிமுகம் Quranic software வைத்தியக் கலாநிதி அஷ்ஷைக் DR. S. M. ரஈஸுத்தீன் (ஷரஈ) (சி

ibnuabbas.org/iaac/p/149

- இறை திருப்தியா? மக்கள் திருப்தியா?

இறை திருப்தியா? மக்கள் திருப்தியா? Al-Usthaz M.S.M. Muaaz (Bahji) இப்பூமியில் மனித இனத்தைப் படைத்த இறைவன் ஒவ்வொருவரும் மற்றவனை சார்ந்து வாழும் நிலையை இயல்பிலேயே அமைத்து வைத்துள்ளான். ஏழை, பணக்காரன், படித்தவன், பாமரன், அரசன்

ibnuabbas.org/iaac/p/148

- பெண்கள் சுத்தம் (தொடர்) - மாதவிடாய்ப் பெண் அல்குர்ஆன் ஓதுதல்

பெண்கள் சுத்தம்     ( தொடர் ) Al-Usthaz M.O. Fowzur Rahman (Bahji) பெண்கள் சுத்தம் என்ற எமது தொடர் கட்டுரையில் மாதவிடாய் பறறி; சட்டங்கள் எழுதப்பட்டு வருகின்றன. சென்ற இதழில் மாதவிடாய்ப் பெண்களுக்கு தடுக்கப்பட்ட விடயங்களில் கருத்துவேற்றுமை

ibnuabbas.org/iaac/p/147

- வஸீலா ஒரு கண்ணோட்டம்

வஸீலா ஒரு கண்ணோட்டம் Ashshaikh M. Ahmadh (Abbasi) M.A. Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University அறிமுகம் : மனிதனைப் படைத்த அல்லாஹ் அவனுக்குப் பல தேவைகளையும் வைத்துள்ளான். அத்த

ibnuabbas.org/iaac/p/146

- பெண்கள் சுத்தம் - மாதவிடாய் (தொடர்-1)

பெண்கள் சுத்தம் Al-Usthaz M.O. Fowzur Rahman (Bahji) அல்லாஹ் பெண்களை பல அமைப்புக்கனில் ஆண்கனை விட்டும் வேறுபடுத்தி படைத்திருக்கின்றான். அவர்களின் உடல் தோற்றங்களை ஆண்களை விட்டும் அல்லாஹ் வேறுபடுத்தியது போன்று அவர்களின் பண்புகள்,

ibnuabbas.org/iaac/p/145

ஆய்வுகள்

Visitor Count
Total Visits 45564
View Status of Application