147

ஷரீஆப்பிரிவு பட்டதாரிகள்

More info

80

அல்ஹாபிழ் பட்டம் பெற்றவர்கள்

More info

42

பதிவேட்டிலிருந்து

More info

27

வெளிநாட்டு பல்கலைகழக மாணவர்கள்
More info
- வளரும் போதே வளர்ப்போம் (மூளை வளர்ச்சி) - மருத்துவத் தொடர்

மருத்துவத் தொடர் வளரும் போதே வளர்ப்போம் Dr. P. M. M. Arshath Ahmed MBBS Registrer in pediatrics

ibnuabbas.org/iaac/p/162

- செச்னிய மாநாடு -வேஷமும் உண்மையும்-

செச்னிய மாநாடு வேஷமும் உண்மையும் Al-Usthaz M.A.A.M. Lafar (Bahji, B.A. Islamic University of Madheena) செச்னியா தலைநகர் குரோஸ்னி (Grozny) எனும் நகரில் சென்ற ஆகஸ்ட் 25 – 27 (2016) வரை நடைபெற்ற மூன்று நாள் மாநாடு அறபுலக

ibnuabbas.org/iaac/p/161

- நுபுவ்வத்திற்கு முன்பு நபியவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட அற்புதங்கள் (إِرْهَاصَات)

நுபுவ்வத்திற்கு முன்பு நபியவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட அற்புதங்கள் ( إِرْهَاصَات) Al-Usthaz F.R. Hamid (Abbasi, B.A. Qaseem University)

ibnuabbas.org/iaac/p/160

- ஹிஜ்ரி வருடக் கணிப்பீடு: எப்போது? எதற்காக?

ஹிஜ்ரி வருடக் கணிப்பீடு: எப்போது? எதற்காக? Al-Usthaz W. Dheenul Hasan (Bahji) இரண்டாம் கலீபா உமர் (றழி) அவர்களது ஆட்சிக் காலத்திலேயே முஸ்லிம்களுக்கென தனியான ஒருவருடக் கணிப்ப

ibnuabbas.org/iaac/p/150

- அல்குர்ஆனிய மென்பொருட்கள் - ஓர் அறிமுகம் Quranic softwares

Quranic softwares அல்குர்ஆனிய மென்பொருட்கள் - ஓர் அறிமுகம் Quranic software வைத்தியக் கலாநிதி அஷ்ஷைக் DR. S. M. ரஈஸுத்தீன் (ஷரஈ) (சி

ibnuabbas.org/iaac/p/149

- இறை திருப்தியா? மக்கள் திருப்தியா?

இறை திருப்தியா? மக்கள் திருப்தியா? Al-Usthaz M.S.M. Muaaz (Bahji) இப்பூமியில் மனித இனத்தைப் படைத்த இறைவன் ஒவ்வொருவரும் மற்றவனை சார்ந்து வாழும் நிலையை இயல்பிலேயே அமைத்து வைத்துள்ளான். ஏழை, பணக்காரன், படித்தவன், பாமரன், அரசன்

ibnuabbas.org/iaac/p/148

ஆய்வுகள்

Visitor Count
Total Visits 50059
View Status of Application