அண்மைய பதிவுகள்

இலக்கும் அதற்கான செயற்திட்டங்களும்

இஸ்லாத்தை அதன் தூய வடிவில் அல்குர்ஆன், அஸ்ஸுன்னா ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் நல்வழி நடந்த ஆரம்பகால நல்லோர்கள் விளங்கிய வழியில்  போதிப்பதே இப்னு அப்பாஸ் அரபுக் கல்லூரியின் பிரதான குறிக்கோளாகும். கல்வி கற்றல், அதன்படி ஒழுகுதல், அதன் மூலம் மற்றோரை வழி நடாத்தல் ஆகிய மூன்று விழுமியங்கள் இணைந்த இலட்சியம் கல்லூரியின் இலச்சினையில் பொறிக்கப்பட்டிருப்பதைக் காணலாம். சிறந்த அறிவைப் பெறுவதுடன் சீரிய ஒழுக்கமும் நன்னடத்தையும் உள்ள உலமாக்களாக மாணவர்கள் உருவாக வேண்டுமென்பதில் இங்கு கூடிய கவனம் செலுத்தப்படுகின்றது. ஷரீஆ (மௌலவி, ஆலிம்), அல்குர்ஆன் மனனம் ஆகிய …

Read More »

போதனா ஆசிரியர்கள்

அதிபர் 1. அல் உஸ்தாத் டப்ளியூ. தீனுல் ஹஸன் (பஹ்ஜி) உப அதிபர் 2. அல் உஸ்தாத் எம்.ஓ. பௌதுர் ரஹ்மான் (பஹ்ஜி) முழு நேர விரிவுரையாளர்கள் சரீஆ பிரிவு 3. அல் உஸ்தாத் எம்.ஏ.ஏ.எம். ளபர் (பஹ்ஜி பீ.ஏ.மதீனா) 4. அல் உஸ்தாத் எம்.ஜே.எம். அதாஉல்லாஹ் (பஹ்ஜி) 5. அல் உஸ்தாத் எம்.டீ.எம். ரிபாக் (அப்பாஸி) 6. அல் உஸ்தாத் பீ.எச். பர்னாஸ் (அப்பாஸி) 7. அல் உஸ்தாத் எம்.எஸ்.எம்.யுஸ்ரி (அப்பாஸி) 8. அல் உஸ்தாத் எம். எஸ். எம். முஆத் (பஹ்ஜி) (காரியாலயப் …

Read More »

தோற்றமும் பின்னணியும்

ஹி. 1419 ரஜப் மாதம் 11 ம் பிறையன்று அதாவது 1998 நவம்பர் 01 ம் திகதி காலி ஹிரிம்புறையில் அமைந்துள்ள கன்ஸுல் ஹைராத் பள்ளியில் அல்-பஹ்ஜதுள் இஸ்லாமிய்யாஹ் என்ற பெயரில் இக்கல்லூரி உதயமானது. குர்ஆன் , சுன்னாவின் அடிப்படையில் சுதந்திரமாக இயங்கும் அரபுக் கல்லூரிகளின் வரிசையில் எமது கலா நிலையத்தின் தோற்றம் ஒரு முக்கிய நிகழ்வாகும். தென்னிலங்கையின் பிரபல அரபுக் கல்லூரியொன்றிலிருந்து சில மார்க்கப் பிரச்சினைகள் காரணமாக நிர்ப்பந்த நிலையில் வெளியேறிய எம்மை ஹிரிம்புரை கிராமத்து மக்கள் அன்புடன் வரவேற்று, இங்கு மனமுவந்து …

Read More »

கலாசாலை நிர்வாகக் குழு

1. அல் உஸ்தாத் எம். ஒ. பத்ஹூர் ரஹ்மான் (தலைவர்) 2. அல் ஹாஜ் எம். ஏ. ஹபீபுர் ரஹ்மான் 3. அல் ஹாஜ் எம். ஒ.எம். பௌதுல் ஜிஸ்தி 4. அல் ஹாஜ் எம். ஏ. ஏ. எம். நசர் (பட்டயக் கணக்காளர்) 5. அல் ஹாஜ் எம். எஸ். எம். நாளிம் 6. அல் ஹாஜ் எம். எல். எம். ரிழா கமிட்டி அங்கத்தவர்கள் 1. அல் ஹாஜ் ஏ. டப்ளியூ. எம். சலீம் (சட்டத்தரணி) 2. ஏ. ஸீ. எம் …

Read More »