புகைப்படச் செய்தி : கொசோவோவின் வெப்ப நிலை மைனஸ் 25 தாக குறைந்துள்ளது. அதன் சில காட்சிகள்

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close