பிரான்ஸ், பல்ஜீகாவைத் தொடர்ந்து பல்கேரியாவும் முகம் மூடத் தடை விதித்துள்ளது

பல்கேரிய பாராளுமன்றம் வெள்ளிக் கிழமை ஐரோப்பிய நாடுகளில் மூன்றாவது தடை விதிக்கும் நாடாக மாறுவதற்காக பொது இடங்களில் பெண்கள் முகம் மறைப்பதற்கான தடையை விதித்துள்ளது.

இந்த சட்டம் சுகாதார காரணிகள் தவிர பொது இடங்களில் பெண்கள் முகத்தை மறைப்பதை முற்றாக தடைசெய்கின்றது. இந்த சட்டத்திற்கு முதற் தடவை மாறுசெய்தால் 100 யூரோக்கள் அபாரதமாகவும், அதற்கடுத்து ஒவ்வொரு தடவை சட்டத்தை மீறும் போது 7850 யூரோக்கள் அபாரதமாக செலுத்தப்பட வேண்டும் என தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.

இங்கு ஒரு நகரில் ஏப்ரல் மாதம் முகம் மறைப்பதை தடைசெய்ததோடு இத்தீர்மானத்திற்கு மாறுசெய்த 8 பெண்களுக்கு தண்டனைகளை விதித்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது.

பல்கேரியாவில்; மொத்தமாக 13% முஸ்லிம்கள் வாழ்கிறார்கள்.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close