ஜுலை – செப்டம்பர் (2016) திக்ரா வெளிவந்து விட்டது

எமது கல்லூரியினால் தொடர்ச்சியாக காலாண்டுச் சஞ்சிகையாக வெளி வரும் திக்ரா சஞ்சிகையின் 14வது இதழ் வெளிவந்துள்ளது. இறுதிக் கடமை உணர்த்தும் உண்மைகள், பெண்கள் சுத்தம் தொடர்பான தொடர் கட்டுரை, வருமுன் காப்பதற்கு வழிகாட்டிய இஸ்லாம், சீஆக்களை தோலுரித்த பாகிஸ்தானிய அறிஞர் இஹ்ஸான் இலாஹி லஹீர், இலுமினாட்டி என்றால் என்ன? போன் இன்னும் பல தலைப்புக்களை உள்ளடக்கி வெளிவந்துள்ளது. எனவே இவ்விதழை வாங்கிப் படித்து பயன் பெற்று இச்சஞ்சிகையின் வளர்ச்சிக்கு உதவியாய் இருக்க அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் துனை புரிவானாக!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close