எதிலிப் நகர தற்கொலைத் தாக்குதலில் பலர் பலி

எதிரணியின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள எதிலிப் பிராந்தியத்திற்கு அருகில் இடம் பெற்ற குண்டு வெடிப்பில் ஏறக்குறைய 15 பேர் அளவில் கொள்ளப்பட்டதாக ஸிரிய தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. சிரிய மனித உரிமை அமைப்பு துர்கிய எல்லைக் கடவையில் போராளிகளை ஏற்றிச் சென்ற பஸ் வண்டியில் தற்கொலை தாக்குதல் தாரி ஒருவர் குண்டை வெடிக்கவைத்ததாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது. இதில் துர்க்கிய எல்லைக் காப்பாளர்களும் எதிரணி போராளிகளும் பழியாகியுள்ளதாக கருதப்படுகின்றது.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close